توضیحات

هر بسته حاوی 6 عدد فنجان + 6 عدد نعلبکی چینی میباشد.